Individuel psykoterapi

Individuel psykoterapi tager udgangspunkt i dine nutidige problemstillinger.

Det kan være i dine relationer:

Det kan være, du føler:

I processen støttes du bl.a. til bevidstgørelse og accept af de handlemønstre, følelser, tanker og modstande, der er problematiske for dig.

Du opnår både rationel og emotionel selvforståelse og får bearbejdet de følelser, der forhindrer dig i at opnå varig indflydelse på din daglige livskvalitet.

Du får støtte til at træne ny adfærd, og derigennem kan du skabe, det følelsesliv du ønsker dig.